Ułatwienia dostępu

Ilustracja - Parasol dla Aktywnych Logo

Strategia Rozwoju Działań -Parasol dla Aktywnych

Strategia Działań Parasol dla Aktywnych

Strategia „Parasol dla Aktywnych 2030”  jest efektem warsztatów planowania strategicznego prowadzonych wspólnie z przedstawicielami młodzieży z powiatu kartuskiego, a także opiekunek, nauczycielek i doradczyń zawodowych.

Inicjatywa „Parasol dla Aktywnych” wypełnia lukę dotyczącą realizacji i koordynacji działań sieciujących i aktywizujących na rzecz młodzieżowych inicjatyw/organizacji formalnych i nieformalnych. „Parasol dla Aktywnych” wykorzystuje powstałe partnerstwo publiczno-społeczne dla wsparcia i działań parasolowych otwierających przed uczniami/organizacjami młodzieżowymi możliwości dostępu zewnętrznego finansowania oraz samorozwoju.

STRATEGIA ROZWOJU DZIAŁAŃ INICJATYWY „PARASOL DLA AKTYWNYCH”

Misja: poszukiwanie przestrzeni, w której młodzież rozwija swoje potencjały, angażuje się społecznie i inspiruje do udziału zmian w społeczeństwie dla innych osób, uczestniczy w  projektach i działa w instytucjach, gdzie są np.: członkami władz lokalnych.

Wizja: tworzenie pokolenia młodych liderów, którzy mają wpływ na społeczeństwo, rozwiązują problemy i inspirują innych do działań. Chcemy aby strategia rozwoju działań była źródłem energii w ramach wartości współpracy, solidarności i szacunku dla różnorodności.

Wartości:

Rozwój: uważamy, że każdy młody człowiek ma potencjał do rozwoju i zmiany. Dążymy do odkrywania i rozwijania tych talentów.

Partycypacja: partycypacyjny model zarządzania skutecznie poprawia jakość decyzji organizacji i efektywnie kształtuje bieg działań. Każdy uczestnik może wyrazić swoje pomysły i zdobyć doświadczenie przy ich realizacji.

Edukacja Społeczna: wspieramy działania służące potrzebom społeczności poprzez realizację inicjatyw edukacyjnych, warsztatów i wydarzeń, które integrują społeczność.

Cała Strategia znajduje się poniżej i jest dokumentem odnośnie którego jesteśmy przekonani będzie podstawą do dalszych działań nastawionych na aktywizację młodzieży.

________________________________________________________________________________________________________________

Realizacja zadania „Parasol dla Aktywnych” jest finansowana ze środków NIW-CRSO, w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

Podziel się z innymi

Zobacz więcej

Strategia Działań Parasol dla Aktywnych
Aktualności

Strategia Rozwoju Działań -Parasol dla Aktywnych

Strategia „Parasol dla Aktywnych 2030”  jest efektem warsztatów planowania strategicznego prowadzonych wspólnie z przedstawicielami młodzieży z powiatu kartuskiego, a także opiekunek, nauczycielek i doradczyń zawodowych. Inicjatywa „Parasol dla Aktywnych”

spotkaniu podsumowującym
Aktualności

NAM NIE JEST WSZYSTKO JEDNO – spotkanie podsumowujące

19.12.2023 o godzinie 9:00 spotykaliśmy się w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Wieżycy 1 na spotkaniu podsumowującym realizację zadania „Parasol dla aktywnych” Spotkanie pt.: “NAM NIE JEST WSZYSTKO JEDNO” to przede wszystkim

Dołącz do nas

Zapytaj, dołącz, zadzialaj

Ilustracja - Chcemy Was uczyć